Ασκήσεις

Ενότητα 1

1. Στα πλαίσια της Διερευνητικής Μελέτης για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τη Shooting Stars Α.Ε. θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία σειρά συνεντεύξεων. Καθορίστε ένα πρόγραμμα συνεντεύξεων το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής:

i. Λίστα ατόμων από τα οποία θα θέλατε να πάρετε συνέντευξη (όνομα και θέση στην εταιρεία).

ii. Το στόχο της κάθε συνέντευξης και την εκτιμώμενη διάρκεια.

iii.Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα θέλατε να λάβετε τις συνεντεύξεις και τη σειρά με την οποία θα θέλατε να γίνουν οι συνεντεύξεις.

iv. Τύπος της συνέντευξης και ερωτηματολόγιο.

 

2. Πώς θα περιγράφατε την «κουλτούρα» της επιχείρησης;

 

3. Ποιο είδος δραστηριοτήτων πιστεύεται ότι αποτελεί προτεραιότητα για την υποστήριξή τους από ένα καινούργιο πληροφοριακό σύστημα; Λειτουργικές δραστηριότητες ή διοικητικές δραστηριότητες;

 

4. Δώστε μία σύντομη περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος που θα προτείνατε στην Shooting Stars να αναπτύξει.

 

5. Σε ποια κατηγορία πληροφοριακού συστήματος ανήκει το προτεινόμενο σύστημα;

 

6. Ποιοι θα είναι οι χρήστες του προτεινόμενου συστήματος;

 

7. Τι ρόλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλάβει ο αναλυτής;

 

8. Να αποδοθούν σχηματικά οι αρχιτεκτονικές δομές λειτουργίας τεσσάρων από τα τμήματα της εταιρείας.

 

Πίσω


Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου, 2008