Ασκήσεις

Ενότητα 5

1. Έστω ότι έχει προταθεί η ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει όλες τις διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ακολουθώντας τη UML να κατασκευάσετε τα Use Cases και να δώσετε και τη περιγραφή του κάθε Use Case.

 

2. Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα Class Diagrams.

 

Πίσω


Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου, 2008