Οδηγίες

Oδηγίες

Περιμένετε να φορτώσει η εφαρμογή και περιηγηθείτε στο χώρο της εταιρείας, επιλέγοντας τα αντικείμενα που είναι σύνδεσμοι (links). Παρατηρήστε τα χρήσιμα δεδομένα και κρατήστε σημειώσεις, ενώ παράλληλλα διαβάζετε τις ασκήσεις στην αντίστοιχη σελίδα. Όταν έχετε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει το ιδεατό περιβάλλον της Shooting Stars, θα είστε έτοιμοι να λύσετε τις ασκήσεις. Μην παραλείψετε να δώσετε βαρύτητα στην ιστοσελίδα της "Shooting Stars", καθώς επίσης και στον κατάλογο των εργαζομένων.

Στη σελίδα Intranet της Shooting Stars, ζητούνται username και password. Μπορείτε να συμπληρώσετε οτιδήποτε και να αποκτήσετε πρόσβαση.

Αν παρουσιαστούν προβλήματα στην χρήση της εφαρμογής που αφορούν ζητήματα λογισμικού, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 


Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου, 2008