Ασκήσεις

Ενότητα 2

1. Από τις συνεντεύξεις των στελεχών της εταιρείας φαίνεται ότι είναι αρκετά προβληματισμένοι για τη διοικητική οργάνωσή της. Έχοντας καταγράψει τους προβληματισμούς τους προσπαθήστε να διατυπώσετε το βασικό ορισμό (root definition) του σχετικού συστήματος και να τον αναλύσετε κατά CATWOE.

 

2. Κατασκευάστε το αντίστοιχο νοητικό πρότυπο (conceptual model).

 

3. Κατασκευάστε έναν πίνακα σύγκρισης των δραστηριοτήτων του νοητικού προτύπου με τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

 

4. Όταν παρουσιάσατε τα αποτελέσματα της δουλειάς σας στον προϊστάμενό σας, σας εξήγησε ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλοφτιαγμένα μπορεί να είναι τα μοντέλα σας και η ανάλυσή σας, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τα στελέχη της Shooting Stars. Προτείνετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί η Μεθοδολογία των Ευμετάβλητων Συστημάτων – Soft Systems Methodology – SSM) στη Shooting Stars.

 

Πίσω


Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Copyright Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου, 2008